Därför använder vi WordPress som publiceringsverktyg

 

WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. WordPress är gratis och ovärderligt på en och samma gång. WordPress är otroligt användarvänligt och dessutom är det säkert att använda. Över 70 miljoner hemsidor använder sig av WordPress världen över. Verktyget arbetar med öppen källkod, vilket gör det möjligt för vem som helst att använda och anpassa verktyget efter eget behov. WordPress följer dagens webbstandard och uppdateras kontinuerligt.  Mer info www.wordpress.org eller sv.wordpress.org

 

Några fördelar med WordPress

 • Enkel och tydlig administration
 • Många färdiga ”plugin” som uppfyller speciella behov
 • Sökmotorvänligt och helt webbaserat
 • Gratis att ladda ned och använda
 • Ständig utveckling med nya funktioner
 • Många utvecklare kan systemet
 • Öppen källkod
 • Inga licenskostnader

 

Exempel på kända hemsidor som använder sig av WordPress

 • Spotify
 • Allers Förlag
 • The New York Times
 • Rolling Stone Magazine
 • Yahoo
 • CNN
 • Playstation
 • MTV